Recyklácia

Pri recyklácii odpadu spolupracujeme s našou materskou spoločnosťou Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (divízia Drahé kovy a divízia Elektroodpad). Recyklujeme odpady z autovrakov, odpady s obsahom drahých kovov a elektroodpad.

Odpad s obsahom drahých kovov

V spolupráci s divíziou Drahých kovov sa zaoberáme výkupom, ekologicky neškodným využitím a recykláciou odpadov (druhotných surovín) s obsahom drahých kovov (zlato, striebro, palladium, platina, rhodium).

Elektroodpad

Odpad z autovrakov